Nyári szakmai gyakorlat tájékoztató 2018

Tájékoztató az Építészmérnök alapszak és Tervező építész mesterszak szakmai gyakorlatról

Az Építészmérnöki alapszakon és a Tervező építész mesterszakon tanulmányokat folytató hallgatók a tantervükben előírt szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. A szakmai gyakorlatot a Neptun tanulmányi rendszerben fel kell venni a gyakorlatot megelőző tavaszi félévben, teljesítése szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.

I. A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák
  1. Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció
  2. Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása

II. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amelynek tevékenységi köre lehetővé teszi, hogy a hallgató jártasságot szerezzen a gyakorlat típusának megfelelően.

III. Szakmai gyakorlat időtartama

A 2010. évben vagy az után tanulmányaikat megkezdő Építészmérnök (BSc) szakos hallgatók számára 2 hét fizikai gyakorlat (2. félév után) és 6 hét tervező irodai vagy közigazgatási gyakorlat (6. félév után) kötelező.

A 2017. szeptemberében tanulmányaikat megkezdő Építészmérnök (BSc) szakos hallgatók számára 4 hét kivitelezési, építéshelyi és 6 hét tervező irodai vagy közigazgatási gyakorlat szükséges.

Mindenki ellenőrizze a rá vonatkozó tantervben, hogy pontosan milyen időtartamú szakmai gyakorlatot kell elvégeznie, mert a  régebbi tantervekben ez változó.

Tervező építész (MSc) szakos hallgatóknak 6 hét tervezőirodai gyakorlat kötelező.

IV. A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok

dokumentum példányszám aláíró(k) beadási határidő Leadás
Fogadó nyilatkozat 1 példány cég 2018. május 10. Tóth-Szél Anita
409-es iroda
Megállapodás_2018-3 4 példány cég, egyetem 2018. május 10.
Teljesítmény értékelő lap 1 példány cég 2018. szeptember 7.
Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről 1 példány cég 2018. szeptember 7.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a megállapodás előkészítését, a szakfelelős nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni.

V. A szakmai gyakorlat teljesítése, illetve annak igazolása

 1. A nyári szakmai gyakorlat elvégzését mindenkinek igazoltatnia kell az Építészmérnöki Tanszék honlapjáról letölthető nyomtatványon (Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről).
 2. A szakmai gyakorlatot biztosító gazdálkodó szervezet (vállalkozás) megbízott képviselője (többnyire a gyakorlatvezető) Teljesítmény értékelő lapot készít a hallgató munkájáról, amelyhez a formanyomtatvány letölthető a honlapról.

A hallgató szakmai gyakorlata akkor fogadható el teljesítettnek, ha a gyakorlatot

 • a szakiránynak megfelelő tevékenységet végző vállalatnál/szervezetnél,
 • a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon;
 • a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva teljesítette.
A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tennivalók összegzése, határidők– a hallgató felveszi a tavaszi félévben a Kivitelezési, építéshelyi gyakorlatot vagy Tervező irodai gyakorlat c. tárgyat

– kapcsolatba lép azzal a céggel, intézménnyel, ahol a gyakorlatot tölteni szeretné, és amennyiben a vállalat fogadja, leadja a tanszéki titkárságon a cég által aláírt Fogadó nyilatkozatot 1 példányban, illetve a vállalat által aláírt Megállapodás_2018-3t 4 eredeti példányban 2018. május 10-ig. (A megállapodások egyetem részéről történő aláíratása, illetve a cég saját példányának visszajuttatása a tanszéki titkárság feladata.)

– a nyári szünetben teljesíti a számára előírt gyakorlati időt,

– a gyakorlat végén gondoskodik a gyakorlat teljesítését igazoló nyomtatványok aláíratásáról a cég részéről (Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről, Teljesítmény értékelő lap), ezeket leadja az Építészmérnöki Tanszéken 2018. szeptember 7.-ig.  Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Szentirmai Tamás DLA

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő problémákkal, kérdésekkel forduljanak Tóth-Szél Anita ügyvivő-szakértőhöz.

Letölthető dokumentumok

Tájékoztató szakmai gyakorlatról 2016

Fogado nyilatkozat szakmai gyakorlathoz

FOGLALKOZTATÁSI IGAZOLÁS

Megállapodás_2018-3

Teljesítmény értékelő lap