Épülettervezés

Általános követelmények

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK_2013

Tantárgyak

Épületmodellezés
(1. félév, 3 óra gy.)
Épülettervezés alapjai
(2. félév, 5 óra gy.)
Családi ház tervezés
(3. félév, 5 óra gy.)
Többlakásos lakóépület tervezés
(4. félév, 5 óra gy.)
Közép��let tervezés
(5. félév, 5 óra gy.)
Komplex tervezés I.
(6. félév, 6 óra gy.)
Komplex tervezés II.
(7. félév, 6 óra gy.)
Tervezési szigorlat (Alkotóh������t)
(7. félév)
Diplomaterv
(8. félév, 6 óra gy.)

Az építészmérnöki szak alfája és omegája a tervezés: A tervezés menetének teljes megismer��se, megtapasztalása. A tervezési tárgyak félévről félévre való kiváló teljesítése a kés������bbi szakmagyakorlás ígéretét adja. Ehhez a feladatokban a maximalizmus alapkövetelmény.
Végzettség: A BSc diploma megszerzése az első lépcsőfok, amely tervezői jogosultságot nem biztosít, de az eredményes diploma jó lehetőséget adhat irodai szerkesztői, vagy kivitelezői munkakörbe. Az MSc elvégzése a második lépcs��fok, amely 2 év igazolt irodai gyakornoki idő elteltével tervezői jogosultságot ad. 8 év elteltével pedig megfelelő munkásság alapján vezetőtervezői jogosultságot. A kivitelezés felé orientálódók számára is ajánlott a magasabb munkakör betöltéséhez.

Építészmérnöki végzettséggel egyéni habitusnak megfelelően leszünk:
Tervező Építészek, akik átlagon felül rendelkeznek az alábbi képességekkel: Szellemi nyitottság, kiváló értelmi és logikai készség, művészi tehets��������������������������������������������������������������������g, kiváló beszéd és fogalmazókészség, általános jogi és közigazgatási és közgazdasági alapismeretek, nagyfokú felelősségv������llal��s viselése. Irodai Szerkesztők, akik ����tlagon fel����l rendelkeznek a következő képességekkel: Az ép����tészet egy szakterületének kiváló ismerete, j�� értelmi ��s kiváló logikai készség, kiemelkedő kéz��gyesség, kitartás és szorgalom, magas empátia készség.
Projektmenedzserek, Kivitelezők, akik ��tlagon fel��l rendelkeznek a következ�� képességekkel: Kiváló gyakorlati érzék, határozott személyiség, kiváló logikai készség, általános jogi és közigazgatási és közgazdasági alapismeretek, nagyfokú felelősségvállalás viselése.

Gondolatok a tervezés tantárgyhoz: Az építés és a bontás örök párbeszéde fűzi univerzumunkat oly káprázatos mesebeli világgá, melyet életnek nevezünk. Az alkotó és lebontó erők szövedékében élünk gondolatainkban, testünkben, épületeinkben egyaránt. Az ember kiváltsága a szellemi és az anyagi természet együttes megmozdítása. Az épít��szet térben működő különös erejével építi a tér-kultúrát. Az ��pített TÉRI érték emberöltőkön átívelő kincs, mely egyidős az emberis��g sz��letésével. Az ��������pítészeti minőség fokmérője soha sem a jelen, hanem az időfeletti egyetemes kultúra bölcsessége.

Ferencz Marcel DLA
BSc szakfelelős