Alapfokú képzés (BSc)

Tanszékünk egy olyan „klasszikus” építészképzés mellett döntött, mely a végzősöket az építészet művészi és mérnöki-technikai oldalára egyaránt fölkészíti. Az építészet az ember és környezete közötti legmagasabb rendű kapcsolatot valósítja meg, a tudomány, filozófia és művészet egysége. Alkotó folyamat. Az építészet elsajátítása emberöltőt követel. Az egyetemi tanulmányok alap szintje, a BSc csakis a legalapvetőbb ismereteket képesek átadni, amelyek elmélyítésére több évtizedes kitartó szakmagyakorláson keresztül vezet az út. Alapszakon megismerhető az építéstudomány, az építészet elemi fogalomrendszere, feladata és célja. A szakmai alapismereteken keresztül a képzés felébresztheti az építészet működése iránti mélyebb érdeklődést. A képzés arra törekszik, hogy a BSc diplomával betölthető munkaterületekről a végzettek a legnagyobb tudást szerezzék, és a legjobbaknak lehetősége legyen tudásukat a mesterképzés keretében tovább növelni. Célunk, hogy a Debreceni Egyetem alapszakon végzett építészei olyan diplomát kapjanak kezükbe, mely egyenértékű a más egyetemeken szerzett építész diplomával, és jogosít a jogszabályok által előírt munkakörök betöltésére.

Prof. Puhl Antal DLA

Tanszékvezető